start

Drøm

Test

Utvikling

Kontakt

Startside

 

 

For tiden (januar 2022) har jeg dessverre ikke mulighet for å ta imot nye kunder. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Litt om meg:

Jeg er privatpraktiserende psykolog med bred erfaring, og arbeider med psykoterapi og personlig utvikling. Temaer jeg kan arbeide med omfatter bl.a. PTSD og andre traumereaksjoner, angst, fobier, depresjon, kriser, bearbeiding av tap og alvorlig sykdom i familien, vonde erfaringer som "sitter i kroppen", og personlig utvikling i forhold til nye utfordringer og faser i livet.

En av de metodene jeg arbeider med er EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), som er en psykoterapeutisk metode for å arbeide med traumer eller ubehagelige opplevelser i fortiden. Jeg er sertifisert EMDR-terapeut og veileder. Du kan lese mer om EMDR her.

Jeg jobber også med to etablerte metoder som ikke så mange andre kan tilby i Norge:

Symboldrama (Guided Affective Imagery) er en behagelig psykoterapiform hvor du bruker din kreativitet. Dette kan være meget effektivt i arbeidet med depresjon, angst, traumer, og vonde erfaringer som "sitter i kroppen". Les mer om denne arbeidsmåten her.

Psykologisk testing med sikte på personlig utvikling (Therapeutic Assessment) er en spennende vei å på kort tid gi nye innfallsvinkler på hvor du er i livet og mulige veier videre for deg i en krise eller når du står ved et veivalg i livet. I løpet av 4-6 møter opplever mange at de får bedre selvforståelse og tar store skritt i sin personlige utvikling. Les mer om dette her.

Jeg er ikke avtalespesialist, og har ikke driftstilskudd eller refusjonsordning. Du trenger ikke henvisning, jeg er fri til å legge opp arbeidet etter dine ønsker, og konfidensialiteten er meget godt ivaretatt.

Jeg er 61 år og har bodd i Oslo i 22 år. Jeg er svensk, og har psykologutdanning fra Stockholms universitet. Jeg har autorisasjon som psykolog i Norge og Sverige, og er medlem av Norsk psykologforening. Jeg har doktorgrad i psykologi og er docent i psykologi ved Stockholms universitet. Jeg har forsket på blant annet utvikling av personlighet, sosial kompetanse og temperament, og pålitelighet ved ulike psykologiske tester og målemetoder. Jeg arbeider deltid som forsker ved NUBU, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Oslo.

Mine priser er: 1170 kr pr. 45 minutter, 1440 kr pr. 60 minutter, 1990 kr pr 90 minutter.

 

 

Velkommen til å ta kontakt!

Psykolog Harald Janson Drøm, test og utvikling AS

Oscars gate 12, 0352 Oslo
Mobil                94 26 43 73
E-post             harald@dromtest.no

 

Foto: Moment Studio